Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Lokti
    ÚOP LO, ředitel ÚOP
     • Riegerová Romana, Mgr. * +420 352 684 796 +420 606 666 408 riegerova.romanaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket ředitel/ka územního odborného pracoviště
       ÚOP LO, kancelář ředitele - referát
        • Dědková Jelena, Mgr.   +420 352 684 796 +420 778 410 825 kriegelsteinova.jelenaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket redaktor
        • Molková Adriána, Bc.   +420 352 684 796 +420 724 811 622 molkova.adrianaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket administrativní a spisový pracovník
       ÚOP LO, oddělení ekonomiky a provozu
        • Hevkánová Věra   +420 352 684 796 +420 725 548 242 hevkanova.veraanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket referent majetkové správy
        • Kleiber Martin   +420 352 684 796 +420 725 371 109 Kostelní 81, 35733 Loket provozář
        • Ondrůjová Leona, Bc. * +420 352 684 796 +420 721 211 819 ondrujova.leonaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket vedoucí oddělení
       ÚOP LO, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Chaloupka Jakub, Mgr.   +420 352 684 796 +420 724 811 655 chaloupka.jakubanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket pracovník dokumentačních fondů
        • Kůt Karel, Mgr.   +420 352 684 796 +420 778 426 752 kut.karelanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket dokumentátor
        • Marešová Petra   +420 352 684 796 +420 728 568 386 maresova.petraanpu.cz T. G. Masaryka 133, 35733 Loket dokumentátor
        • Smola Lukáš, Bc. * +420 352 684 796 +420 724 811 729 smola.lukasanpu.cz T. G. Masaryka 133, 35733 Loket vedoucí odboru
          ÚOP LO, oddělení evidence památek a IS
           • Malina Ondřej, Mgr., Ph.D.   +420 352 684 796 +420 777 477 934 malina.ondrejanpu.cz T. G. Masaryka 133, 35733 Loket památkář
           • Marková Simona, Mgr.   +420 352 684 796 +420 602 675 346 markova.simonaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
           • Rozsypalová Klára, Bc.   +420 352 684 796 +420 777 501 853 rozsypalova.klaraanpu.cz T. G. Masaryka 133, 35733 Loket památkář
           • Smilková Eva, Bc.   +420 352 684 796 +420 724 811 597 smilkova.evaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
       ÚOP LO, odbor péče o památkový fond
        • Konůpek Jan, Mgr. et Mgr. * +420 352 684 796 +420 724 663 693 konupek.jananpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket vedoucí odboru , garant - Ašsko, Fr.Lázeňsko a hrady KK
        • Ratajová Jindřiška   +420 352 684 796 +420 724 331 353 ratajova.jindriskaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
        • Zeman Lubomír, Mgr.   +420 352 684 796 +420 777 771 871 zeman.lubomiranpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
          ÚOP LO, oddělení garantů území
           • Hamberger Karel, Mgr.   +420 352 684 796 +420 770 149 308 hamberger.karelanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
           • Klánová Jana, Ing.   +420 352 684 796 +420 775 894 404 klanova.janaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
           • Konečný Jiří, Mgr.   +420 352 684 796 +420 725 524 128 konecny.jirianpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář , garant - Sokolovsko, Kraslicko, Žluticko,Valečsko
           • Lokajíček Vladimír, Mgr.   +420 352 684 796 +420 608 892 704 lokajicek.vladimiranpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář , garant - K. Vary, Ostrov, Jáchymov, Horní Blatná, Nejdek
           • Richterová Jana, Mgr.   +420 352 684 796 +420 778 760 092 richterova.janaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
          ÚOP LO, oddělení specialistů
           • Adamec Vítězslav, Mgr.   +420 352 684 796 +420 775 426 819 adamec.vitezslavanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
           • Augustinová Anna, Mgr.   +420 234 653 310 +420 775 893 649 Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
           • Mědílek Marek, Mgr.   +420 352 684 796 +420 608 894 158 medilek.marekanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
           • Prekop Filip, Mgr.   +420 352 684 796 +420 724 592 674 prekop.filipanpu.cz T. G. Masaryka 133, 35733 Loket archeolog
           • Prekop Staňková Daniela, Mgr. * +420 352 684 796 +420 724 811 615 stankova.danielaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket vedoucí oddělení